Ilkka Halava: Tuomarilan Urheilijoiden kaltaiset yhteisöt ovat paikallisen elinvoiman kovaa ydintä

20.01.2021

Tuomarilan Urheilijat (TU) kuuluu vanhoihin espoolaisiin urheiluseuroihin. TU perustettiin sotien jälkeen vuonna 1945 ja viime vuonna vietimmekin jo 75 v juhlavuotta. TU:n lajikirjo on ollut vuosien aikana monipuolinen. Lajeihin ovat kuuluneet muun muassa mäkihyppy, suunnistus, yleisurheilu ja sulkapalllo. Nykyään pääpaino on vahvasti salibandyssa.

Miltä näyttää TU:n tulevaisuus? Koronavuosi on kurittanut myös urheiluseuroja ja ainakin lyhyellä aikavälillä meilläkin on haasteita ratkottavaksi. Entä jos katsomme vähän pidemmälle tulevaisuuteen? Ennustaminen, erityisesti tulevaisuuden, on vaikeaa joten päätimme kysyä asiaa tulevaisuudentutkija Ilkka Halavalta. Ilkka on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja, valovoimainen puhuja ja hallitusammattilainen. Ilkka on myös TU:n naisten joukkueen valmentaja, salibandyn harrastaja ja pelaajan vanhempi, joten hän jos kuka osaa antaa meille vastauksia.

TU:n yksi keskeisin arvo on yhteisöllisyys. Puhumme seuraperheestä, jossa pidetään huolta jokaisesta jäsenestä. Mihin maailmamme on kehittymässä? Onko paikallisesti toimivalle ja jäsenistönsä ”talkoohengessä” osallistavalle urheiluseuralle sijaa myös tulevaisuudessa?

Ilkka: Paikallisten yhteisöjen määrä tulee kasvamaan selvästi, painopiste on tosin vähemmän formaaleissa, rekisteröidyissä yhdistyksissä ja enemmän vapaasti, notkeasti organisoiduissa yhteisöissä. Yhtä kaikki, TU:n kaltaiset organisaatiot ja yhteisöt ovat paikallisen elinvoiman kovaa ydintä yhdessä paikallisen yritystoiminnan kanssa. Talkoohenki on kahdenkymmenen vuoden matkalla muuttunut vastavuoroisuudesta (auta minua nyt, niin autan sinua vuorostaan) vähemmän velvoittavaan, teemakohtaiseen yhdessä tekemiseen (siivotaan koirapuisto). Toimivien yhteisöjenkin reseptit ovat muutoksen kohteena ja toimintatapoja kannattaa juuri nyt kehittää viisaasti.

Toinen tärkeä arvomme on vastuullisuus. Meille se tarkoittaa sitä, että kannamme vastuumme niin yksilönä, joukkuekaverina, kuin seuranakin. Vastuullisuus voidaan kiteyttää seuraavasti: Pidetään huolta toisistamme (myös kilpakumppaneistamme) ja kunnioitetaan sovittuja sääntöjä ja tapoja. Mikä on vastuullisuuden merkitys jatkossa?

Ilkka: Vastuulla on monta tärkeää ulottuvuutta. Jokaisen yhteisön on luotava itselleen ja jäsenilleen vahvat eettiset säännöt, sekä perinteiseen kasvokkain toimimiseen, että online-toimintaan. Pääsääntöisesti kaikki organisoituminen tapahtuu ensin verkossa ja sitten kasvokkain. Rikastava kohtaaminen on yhteisön happea, sitä ei pidä suojella ”vasemmalla kädellä”, vaan ykkösprioriteetilla. Rekisteritietojen, datan ja keskusteluiden suojauksen pitää myös olla vahvaa. Kentällä vastuullisuuden pitää näkyä pelin, vastustajien ja sääntöjen kunnioittamisena ja parhaimmillaan myös tyylikkäästä käytöksestä saa myönteistä palautetta, kuten TU:n joukkueille on käynyt. Sääntöpohjaisuuden kunnioittaminen alkaa paikallisyhteisöistä ja jatkuu kaarena aina suurvaltapolitiikan huipulle asti. Kuten olemme nähneet, se toinen vaihtoehto ei kanna hyvää hedelmää.

TU:n visiona on olla vahva, paikallisesti toimiva salibandyyn keskittynyt seura, joka tarjoaa laadukasta, jäsentensä näköistä, toimintaa kaikissa ikäluokissa. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärämme on kaksinkertaistunut. Miten näet mitkä asiat edistävät tavoitteemme saavuttamista? Mikä on paikallisuuden merkitys tulevaisuudessa? Mitä arvoa tuottaa se, että harjoituspaikat ovat lähellä?

Ilkka: Yleensä urheiluseuroissa huolehditaan hyvin harjoituksista, peleistä ja turnauksista. Niin meilläkin: valmentajina, joukkueenjohtajina, huoltajina ja toimitsijoina on hienoja persoonia sekä ihan mahtava yhdessä tekemisen tunnelma. Seuratoiminnan kasvun kannalta on kuitenkin olennaista, että ymmärrämme rakentaa myös ihmisten yhteisöä. Hyvä tavoite on, että TU:laiset tuntevat toisensa. Vaikkapa turnauspäivät olisivat oivallinen paikka järjestää aikuisille jotain yhdistävää ja pelimatkoille voitaisiin mennä yhdessä sen sijaan, että kukin perhe kulkee omillaan. Yhteisön voisi nähdä myös kohtaamisina, joiden yhteisenä nimittäjänä on säbä, mutta tärkeintä olisikin innostava sosiaalisuus ja yhteinen kasvaminen. Esimerkiksi FC Barcelona on mahtava yhteiskunnallinen vaikuttaja monella alueella. Pienestä paikallisseurasta sekin on kasvanut, mutta ymmärsi olla rajaamatta omaa kasvuaan.

Joukkuetoiminnassa meillä korostuu joukkueiden päätäntävalta omista asioistaan. Seurana mahdollistamme joukkueiden toiminnan, mutta joukkueilla on valta päättää minkälaista toimintaa joukkueet haluavat. Oman ajatuksemme mukaan päätäntävalta pitää olla siellä, missä on paras ymmärrys mikä on joukkueelle parhaaksi. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?

Ilkka: On erittäin hienoa, että joukkuekohtainen päätäntävalta on, pysyy ja kehittyy. Kunkin joukkueen hyviä käytäntöjä voi ryhtyä soveltamaan ja keskinäinen kilvoittelu tuottaa nopeaa kehittymistä. Keskinäistä kilpailua en kannata, kilvoittelua kylläkin. Ensimmäisessä yksi voittaa ja muut häviävät. Jälkimmäisessä yksi inspiroi taaksejääneitä onnistumisellaan ja muut saavat vauhtia omaan tekemiseensä.

Mitä koronan jälkeen? Onko joku asia muuttunut pysyvästi ja mitä se merkitsee meille?

Ilkka: Uuden normaalin puitteissa verkkokohtaamiset arkipäiväistyvät ja osaamisen taso paranee. Yhdeksän kymmenestä työyhteisöstä luo itselleen uusia hybridityön käytäntöjä. Oikeastaan kyse on aikamme suurimmasta yhteiskehittämishankkeesta, sillä sitä tehdään joka työpaikalla käytännössä yhdessä. Meille TU:ssa se on kutsu miettimään omaa hybridimalliamme. Pelejä varmaan striimataan entistä enemmän ja laadukkaammin, Whatsapp- ja Signal -ryhmiä syntyy moneen liikunnalliseen tekemiseen, henkinen valmennus on tarjolla Zoom -ympäristössä, sosiaalisen median tarttumapinnat Espoolaisiin monipuolistuvat… Tämä aika on kutsu miettimään, miltä voisimme jo parin vuoden sisällä näyttää.

Kiitos näkemyksistäsi Ilkka. Vaikuttaa siltä, että TU:n arvot ja toiminta-ajatus tarjoaa vahvan perustan, jonka päälle on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Yhteisöllisyyden merkitys ja painoarvo ei vähene, mutta meille on tullut ja tulee aivan uusia keinoja ja virtuaalisia paikkoja rakentaa yhteisöllisyyttä. Vastuullisesti ja läpinäkyvästi toimien luomme luottamusta siihen, että toimintaamme ohjaa yhteinen arvopohja ja yhteisesti sisäistetyt toimintatavat.

Uudistuminen ja sitä kautta kulloisessakin ajassa eläminen varmistaa sen, että toimintamme vastaa parhaalla mahdollisella tavalla jäsenistön tavoitteita ja toiveita. TU:n tarina jatkukoot vielä ainakin toiset 75 vuotta

Teksti: Teemu Asumaa

ilkka_kuva_kirjoitukseen.jpg